Výroční zpráva 2022: První rok Ministra zdraví

30. června 2023 – Položili jsme základy think-thanku Ministr zdraví splněním veškerých potřebných požadavků pro dlouhodobě udržitelné fungování. Vedle Pavla Grubera, jako ředitele, kabinet získal jádro týmu skládající se z fundraisera, social media manažera a manažerky PR a komunikace. Zkraje roku 2023 jsme doplnili tým o projektovou manažerku a její pracovní skupinu analytiků. Ministr zdraví se oficiálně zapojil do komunikace s médii a novináři, a na sociálních sítích jsme začali aktivně zvyšovat povědomí o naší organizaci. Přestože mnoho našich aktivit začne přinášet výsledky až v roce 2023, připravili jsme již několik klíčových projektů.

Jedním z nich je portál Data o zdraví, který analyzuje a interpretuje zdravotnická data pro veřejnost a odborníky a má sloužit jako podklad pro navrhované změny v systému zdravotnictví. Dalšími projekty jsou Kalkulačka zdraví a průzkum o zkušenostech s preventivními prohlídkami.

Naše práce bude v následujících letech také soustředěna na nařízení Evropské komise o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS), v rámci něhož plánujeme facilitovat diskusi mezi stakeholdery.

I naši činnost ovlivnila válka na Ukrajině, a plnohodnotná práce týmu začala až od května 2022. Výstupy a dosažené úspěchy i neúspěchy je proto třeba hodnotit s vědomím, že reálná doba plnohodnotného fungování týmu začala až v posledním čtvrtletí roku 2022.

Co Ministra zdraví čeká v roce 2023?

Z pohledu toho, jak malý a služebně mladý je základní interní tým jsme dosáhli významného pokroku. Soustředíme se i nadále na naplňování tří hlavních oblastí, díky kterým se dokážeme dále rozvíjet:

  • Dosažení stability fundraisingu v podobě zabezpečení rozpočtu na druhou polovinu roku 2023 a celého roku 2024
  • S tím souvisí i stabilizace výkonného týmu ve všech oblastech od statistiky a analýzu, přes organizační ukotvení po komunikaci a naplňování jednotlivých projektů. Zásadní bude mimo jiné identifikovat a zajistit dostatečné datové zdroje a seniorní analytické kapacity.
  • Zejména realizace projektu Data o zdraví napomůže jak v externí komunikaci, tak v posílení zapojení členů kabinetu i týmu.