Chceme být součástí pozitivní změny. Představili jsme naši vizi ministru zdravotnictví.

Praha, 22. června 2023 – Ministr zdraví chce být pozitivní součástí změny českého zdravotnictví. Takovou vizi dnes představili členové našeho kabinetu na schůzce s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Během jednání došlo na diskuzi o tématech, kterým se chce naše organizace dlouhodobě věnovat (oblast prevence, digitalizace a financí), zároveň jsme však panu ministrovi nastínili aktivity, na kterých Ministr zdraví aktuálně již pracuje – pacientský průzkum ve vztahu k preventivním prohlídkám a návrhy v oblasti zdanění potravin s ohledem na zdravotní dopady.

„Abychom naše zdravotnictví posunuli do 21. století, je potřeba nacházet shodu mezi všemi zúčastněnými aktéry. Nevynechávat pacienty, lékaře ani například soukromý sektor. V Ministru zdraví máme ambici být součástí této konstruktivní změny,“ říká ředitelka Ministra zdraví Kateřina Hellebrandová a zároveň dodává: „Panu ministrovi jsme představili několik konkrétních výstupů a dat, na kterých aktuálně pracujeme. Věříme, že naše podněty budou zdrojem inspirace začít celý systém postupně měnit. Protože na konci dne je vždy potřeba udělat politické rozhodnutí. Bude-li toto rozhodnutí konstruktivní, Ministr zdraví ho rád podpoří.“

Největší shodu nalezli všichni aktéři jednání v oblasti prevence, kterou pan ministr často zmiňuje na svých sociálních sítích. Tentokrát i s přihlédnutím k prodloužením délky života ve zdraví.

Schůzky se účastnili za Ministerstvo zdravotnictví: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR; Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí a náměstci ministra zdravotnictví Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M a Václav Pláteník, MA, LL. M.

Za kabinet Ministra zdraví: MUDr. Tomáš Šebek; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA; JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M.; MUDr. Barbora Macková a Ing. et Bc. Kateřina Hellebrandová, ředitelka think-tanku Ministr zdraví.