Ministr Zdraví zahajuje svou činnost. Hlavním cílem je zvýšit počet let dožitých ve zdraví o pět let

Foto: Aleš Vopat | Zdroj: Ministr Zdraví

Praha, 15. září 2022Při příležitosti kulatého stolu věnovanému diskuzi o zveřejňování zdravotnických dat dnes oficiálně zahájil svou aktivitu think tank s názvem Ministr Zdraví. Expertní platforma lidí působících nejen v oblasti veřejného zdraví má jasný cíl – do roku 2030 zvýšit počet let dožitých ve zdraví v Česku o pět. Think tank plánuje působit primárně ve třech oblastech, a to v oblasti digitalizace, prevence a finanční odpovědnosti veřejného zdraví.  (více zde:  https://www.ministrzdravi.cz/)

Hledal jsem nadčasovou vizi poskytování především zdraví, ve které by se pragmaticky fungovalo mně a zejména lidem, kterým poskytuji služby jako lékař. Ne vždy musí jít o již nemocné pacienty. Narůstající tlak na výkony spojené s léčbou není pro systém českého zdravotnictví udržitelný. Pokud si ale řekneme, že smyslem práce může být prevence cestou prodloužení života ve zdraví, je už jenom krok k tomu nadchnout experty. Společně se snažíme přiblížit nás Evropě a globálním vizím zdraví a zdravotnictví,” říká Tomáš Šebek, lékař a zakladatel think tanku Ministr Zdraví. 

Vzděláváme se, rozvíjíme se, makáme na svých znalostech a dovednostech a přitom mnoho z nás zapomíná zcela či nevěnuje dostatečnou pozornost svému vlastnímu zdraví. Nemocní a vyčerpaní se nejen nemůžeme dál rozvíjet a vzdělávat, ale ani nemůžeme žít kvalitní život. Základem rozvoje společnosti, lidského „kapitálu“ a našeho blahobytu bylo, je a bude zdraví. Zdraví nad zlato,” říká ke své motivaci zapojit se do aktivit Ministra Zdraví hl. ekonomka Reiffeisenbank a předsedkyně správní rady think tanku Helena Horská

Ve své práci se denně setkávám s úspěchy české medicíny v transplantologii a kardiochirurgii i jiných oborech. Jsme na špičkové evropské úrovni. Ministr Zdraví je tu proto, aby pomohl posunout základní věci, bez kterých by úspěchy stály na hliněných nohou. Prevence, primární péče, informovanost o kvalitě péče a její dostupnost pro všechny,říká hlavní epidemiolog IKEM a člen poradní skupiny MeSES Petr Smejkal. 

Pokud chceme v této zemi zajistit přístup ke zdravotní péči všem i do budoucna, musíme si jí začít více vážit. A to nejlépe tím, že začneme sami u sebe a vezmeme to s prevencí svého zdraví vážně. Ministr Zdraví je tu proto, aby nám s tím pomohl. A to mi dává velký smysl,” dodává Regional Director, Google CZ, SK, RO & HU Táťána le Moigne.