Máme právo vědět, jak funguje české zdravotnictví potvrzuje Ústavní soud

Praha, 21. dubna 2024 – Máme právo vědět, jak funguje české zdravotnictví. Potvrdil to Ústavní soud svým rozhodnutím ve čtvrtek 19. dubna. Jde o další z řady případů, kdy bylo nutné domáhat se práva na informace cestou několikaletých správních a soudních řízení, jejichž rozřešení přinese až Ústavní soud. Ten letos už v lednu potvrdil, že pokud ÚZIS žadatelům informace odepře, musí své rozhodnutí srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit. 

“Je absurdní, že přístup k obecným datům o zdravotnictví je nutné opakovaně prosazovat až u Ústavního soudu, který má sloužit pro ochranu ústavnosti. Skutečnost že postup ÚZISu, jako statistického orgánu, ale především také správního úřadu, porušuje základní právo na informace je neudržitelná. Proto je na místě novelizovat zákon o zdravotních službách tak, aby jeho výklad nebyl předmětem složitých a i pro stát drahých výkladů,” říká advokátka Barbora Dubanská, členka kabinetu Ministra Zdraví

Jablkem sváru stále zůstává § 73 odst. 7 a odst. 8 zákona o zdravotních službách, o který se ÚZIS opírá při vyřazování žádostí o informace a jedná tak podle rozhodnutí protiústavně. Tentokrát šlo o zamítnutí žádosti o poskytnutí informací o situaci jednotlivých českých porodnic v letech 2014 a 2015. Stěžovatelky požadovaly spolu se jménem (názvem) porodnice uvést celkový počet porodů, počet císařských řezů, počet porodů za použití kleští, počet porodů za použití vakuumextraktoru, počet epiziotomií, počet porodů, které skončily poraněním hráze a/nebo čípku.

“Během čtyř měsíců je to již druhé silné připomenutí ze strany Ústavního soudu o poslání ÚZISu, které jako instituce státní správy má. Pevně doufám, že se přibližujeme k reflexi a skutečné změně v postupu vyřizování žádostí o poskytnutí informací ze strany ÚZIS. Je totiž prokazatelné a platí to všude na světě, že otevřená data prospívají efektivitě zdravotnictví a tím i zdraví každého z nás. V dlouhodobé perspektivě je potřeba změnit zákon o zdravotních službách, tak jak to Ministr zdraví v rámci připomínkového řízení navrhoval.” komentuje ředitel think-thanku Ministr zdraví Pavel Gruber.

Ústavní soud tak připomíná, že správní orgán má povinnost umožnit svobodný přístup k informacím, které zaručuje základní lidské právo na informace, nebrání-li tomu ochrana jiných důležitých zájmů. A co je ještě důležitější: říká, že omezení práva na informace kvůli obavám z možného zneužití či dezinterpretace neobstojí na úkor informovanosti a transparentnosti, které mohou přispět ke zlepšení zdravotnictví jako celku.