Kulatý stůl v PSP: Jaký vliv má životní styl na naše zdraví? Změna je nutná.

18. října 2023 – V prostorách Poslanecké sněmovny se hlavní pozornost soustředila na vliv životního stylu na zdraví lidí. Středem diskuze, jíž se aktivně účastnil Ministr zdraví, byla prevence a moderní přístupy k léčbě tzv. civilizačních onemocnění. „Zdraví je společným jmenovatelem, na kterém můžeme pracovat bez ohledu na názorovou preferenci. Bez ohledu na to, zda reprezentujeme byznys, neziskové organizace, politiku. Proto bych chtěl, aby se stát učil zapojovat se a spolupracovat s občanskou společností. Máme-li řídit to, co leží před námi, byl bych rád, abychom to řídili na základě dat, abychom viděli, kam směřujeme,“ říká Tomáš Šebek, zakladatel think-tanku Ministra zdraví.

Kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny bez regionálních rozdílů považujeme za jeden z pilířů moderního a úspěšného státu. K zajištění tohoto cíle je nutné zdravotnímu systému poskytovat nezbytnou podporu ve formě transparentního, předvídatelného a odpovídajícího finančního zajištění.“ 

Diskuze o různých aspektech životního stylu včetně stravování, nedostatku fyzické aktivity a úrovně zdravotní gramotnosti poukázala na tři skutečnosti:

  • Zákonodárci, odborníci i zástupci průmyslu si uvědomují, že v zájmu udržitelnosti systému i kvality poskytované péče je podpora prevence prioritou.
  • Bohužel z debaty zůstává vynechán pacient, na kterého ještě stále správci veřejného zdraví pohlíží jako na pasivního recipienta péče. A to i přes to, že na jeho bedra minimálně verbálně vkládají odpovědnost za stav jeho vlastního zdraví. 
  • Hlavním tématem mezi civilizačními onemocněními je obezita a diabetes 2. typu, které nás bezprostředně ohrožují, zatěžují veřejné finance a přitom jim lze efektivně předcházet právě vyváženým stravováním. Již dnes víme, že min. 20 % všech dospělých bude do roku 2030 obézních, to je 2,651 mil. obyvatel v ČR s vysokým rizikem rozvoje diabetu.

Zvýšení investic do prevence a systémová podpora zdraví je nutná

Pionýry v této oblasti se stali už v době pandemie tuzemští zaměstnavatelé. Ti si uvědomují, že zdravý životní styl je normální a jednoduše se vyplatí nejen kvůli nám samotným, ale kvůli celé společnosti. Současná politika zaměřená na prostou délku života tedy prodlužuje nemoc. Naší budoucností musí být tedy prodloužení zdraví. Jinak než prostřednictvím změny návyků a podporou prevence to nepůjde. 

Kulatého stolu pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví PharmDr. Petra Fifky se zúčastnili: MUDr. Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel think-tanku Ministra zdraví, MUDr. Alena Šteflová členka předsednictva ČLS JEP a Stálého výboru WHO Evropského regionu, MUDr. Barbora Macková, ředitelka SZÚ, Mgr. Aneta Sadílková, místopředsedkyně Sekce nutričních terapeutů ČAS, Ing. Jiří Pražan, člen prezidia Svazu výrobců nealkoholických nápojů a Štefan Blahovec, odborník na fitness a wellbeing.