Determinanty lidského zdraví a jejich vliv na kvalitu života

10. července 2023 – Determinanty zdraví popisují faktory, které mohou zvyšovat nebo snižovat riziko onemocnění. Mezi tyto faktory patří biologické faktory (např. geny, věk), individuální chování životní styl (např. strava, pohyb), sociální faktory (např. vzdělání, zaměstnání), životní prostředí (např. kvalita ovzduší, pitné vody) a v případě zdravotní péče také medicína (např. dostupnost lékaře, kvalita péče). Jaký podíl každé z těchto determinant ovlivňuje délku života ve zdraví?

Pokud by lékařská věda, experti nebo dokonce samotný institut Ministerstva zdravotnictví chtěli tvrdit, že všechno o zdraví jednotlivce závisí na lékařské péči, nevěřte jim. Je dokázáno, že z celkového „koláče vlivu“ stojí medicína v Česku za pouhými 10 %.

Pokud si někdo z čtenářů myslí, že zásadní vliv má prostředí, ve kterém žijeme – ať už jde o kvalitu vzduchu nebo snad rozdíl mezi městem a vesnicí – bude také vedle. Vliv má ještě menší, jen 7 %. To ovšem neznamená, že si nezaslouží naši pozornost.

Uvažujeme-li o tom, jak efektivně a rychle zvýšit délku života ve zdraví v Česku o pět let, což je mise, kterou Ministr zdravotnictví plánuje naplnit do roku 2030, musíme se v první řadě obrátit sami k sobě. Nejvlivnější faktory, které navíc dokáže ovlivnit každý z nás bez rozdílu, se týkají našich návyků a tvoří plnou třetinu (36 %). Témata jako kouření, spotřeba alkoholu, pohyb, strava a psychika se ve veřejném prostoru objevují natolik často, že je snadné je přehlédnout.

Obdobně důležité jsou socioekonomické aspekty, jejichž vliv činí čtvrtinu (25 %). Je možné namítat, že vzdělání, zaměstnání nebo sociální status nemáme úplně pouze ve svých rukou. Že záleží na prostředí, ve kterém vyrůstáme. S tím souhlasíme jen napůl, protože je plně na nás, jaké sociální vazby vytváříme, kam se v dospělém životě posouváme a čemu přikládáme důležitost.

Na konci dne se nic nemění na faktu, že minimálně z 55 % máme nástroje k tomu, jak ovlivnit délku a kvalitu svého života ve zdraví. Každý z nás je řidičem auta, které se jmenuje zdraví. My jej řídíme. Co vy?

Determinanty zdraví podrobněji: deteminantsofheslth.org