Data o zdraví: Zdravotní péče naše zdraví ovlivňuje pouhou desetinou. Představujeme dalších 90 %.

Praha, 30. října 2023 – Jak prodloužit délku života ve zdraví v Česku o pět let? Bez dat je každá odpověď na tuto otázku jen dalším názorem v řadě. Proto think–tank Ministr zdraví připravil portál Data o zdraví, na kterém každý návštěvník – ať už jde o odborníka, novináře, politika nebo běžného uživatele – najde srozumitelným způsobem zpracované analýzy. Cílem není nic menšího, než změnit dosavadní pojetí a porozumění zdraví v Česku. Dostupná a expertní data jsou nutným předpokladem pro efektivní správu systému zdravotnictví, stejně jako pro zodpovědné rozhodování o svém vlastním zdraví. Témata jsou zpracována podle determinant zdraví a míry jejich dopadu. Vedle systému samotného mezi ně patří naše návyky a chování, socioekonomické podmínky, genetika a životní prostředí. Projekt vznikl díky podpoře Nadace ČEZ.

Zdraví není pouze o lékařské péči. Faktory mimo zdravotnický systém ovlivňují plných 90 % našeho zdraví, proto je důležité na ně zaměřit pozornost a získat o nich informace založené na důkazech.

„Pokud chceme učinit informovaná a zodpovědná rozhodnutí, potřebujeme nejen data, ale také jejich kontext, analýzu a interpretaci, které nám často chybí,“ říká Kateřina Hellebrandová, ředitelka think-tanku Ministr zdraví. “Nyní jsme zpracovali dopady individuálního chování a zdravotní péče na naše zdraví. Další faktory budeme postupně doplňovat, a Data o zdraví se tak stanou živým místem, které budeme pravidelně rozšiřovat.”

Web projektu je navržen tak, aby byl přístupný pro širokou veřejnost, zejména ale pro novináře, odborníky a zákonodárce. Poskytuje analytické a interpretativní služby nad rámec standardních datových zdrojů. Projekt Data o zdraví se tak snaží podporovat informované rozhodování jednotlivců i politiku založenou na důkazech v oblasti veřejného zdraví.

„Zdraví a péče o ně nás spojuje bez ohledu na politické názory, zájmy nebo postoje. Ať už jsme z podnikání, neziskových organizací nebo politiky, všichni si přejeme žít ve zdraví a v radosti namísto v nemoci a bolesti. Proto bych chtěl, aby se stát více zapojil a spolupracoval s občanskou společností. Abychom mohli efektivně řídit naši budoucnost, potřebujeme se řídit daty, díky kterým budeme mít jasný obraz o tom, kam směřujeme,“ komentuje Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel think-tanku Ministr zdraví

„Zdraví a péče o ně nás spojuje bez ohledu na politické názory, zájmy nebo postoje. Ať už jsme z podnikání, neziskových organizací nebo politiky, všichni si přejeme žít ve zdraví a v radosti namísto v nemoci a bolesti. Proto bych chtěl, aby se stát více zapojil a spolupracoval s občanskou společností. Abychom mohli efektivně řídit naši budoucnost, potřebujeme se řídit daty, díky kterým budeme mít jasný obraz o tom, kam směřujeme,“ komentuje Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel think-tanku Ministr zdraví

„Oblasti zdraví se v rámci Nadace ČEZ věnujeme dlouhodobě. Podporujeme jak zdravý životní styl, například výstavbou, či rekonstrukcemi sportovních hřišť, podporujeme nemocnice a zdravotnická zařízení, či prostřednictvím naší sportovně-charitativní aplikace EPP-Pomáhej pohybem péči o nemocné a nemohoucí. Víme, že zdraví je jednou z nejdůležitějších hodnot lidského života a že s pokročilým věkem se jeho význam ještě znásobuje. Chceme, aby i senioři překypovali energií a mohli si naplno užívat své stáří. Proto jsme se rozhodli projekt Ministr zdraví podpořit.“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková

Projekt Data o zdraví chce být aktuálním zdrojem informací

Reaguje na nové výzvy a potřeby v oblasti veřejného zdraví a přispívá k vytvoření efektivního systému podporujícího zdraví občanů a pacientů v Česku. Popularizace tématu prevence a jejího významu pro zdraví jednotlivce i celé populace má potenciál přinést nové podněty, směrem k nutné revizi strategie správy tuzemského veřejného zdraví. Jednotlivá témata budou publikována zhruba ve dvoutýdenních intervalech, v listopadu to bude dostupnost a infrastruktura zdravotní péče, vlivy genetických predispozic na naše zdraví a socioekonomické faktory, mezi nimiž jsou ekonomické nerovnosti, diskriminace a mezilidské vztahy.