Data o zdraví: Cesta k lepšímu pochopení a správě našeho zdraví

Kateřina Hellebrandová, ředitelka think-tanku Ministr zdraví

Praha, 1. listopadu 2023 – Think-tank Ministr zdraví uvedl nový portál Data o zdraví – web který se stane živým místem přinášejícím analýzy v oblasti veřejného zdraví i péče o zdraví jednotlivce. Přispívá tak k vytvoření efektivního systému podporujícího zdraví občanů a pacientů v Česku. Akce se zúčastnilo přes 80 odborníků, politiků a expertů na české zdravotnictví.  Uvedení portálu se proto neslo v duchu odborné debaty a Data o zdraví slibují stát se nepostradatelným nástrojem pro všechny, kdo se chtějí orientovat v komplexitě systému péče o zdraví.

Akce, pořádaná think-tankem Ministr zdraví, přilákala více než 80 účastníků, včetně předních odborníků, politiků expertů, ale i studentů, kteří v závěru panelové diskuze zaměřené na klíčové otázky související s dostupností a využitím dat ve zdravotnictví diskutovali s panelisty.

Zdraví v Česku: Hledání odpovědí v datech

Moderátor Michael Rozsypal otevřel otázky jako například: „Jaká data chybí lékařům a pacientům?“, „Jak mohou data pomoci v prevenci?“ a „Jaký vliv mají ekonomické motivace na zdravotní péči?“. 

V panelu debatovali:

  • Ivana Plechatá, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových, 
  • David Navrátil, hlavní ekonom ČS, 
  • Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM, 
  • Ondráš Přibyla, Fakta o klimatu 
  • Marian Rybář, datový analytik

Udržitelnost financování systému zdravotnictví vede přes prevenci a data

Poslanci, odborníci i zástupci pacientských organizací se shodují na tom, že pro udržitelnost financování systému zdravotnictví se musí stát prioritou prevence nemocí, s důrazem na ty civilizační (obezita, diabetes, duševní onemocnění, onkologická a kardiovaskulární onemocnění). Bohužel na cestě k tomu je třeba odpracovat téměř vše, co leží mezi formulací problému a jeho dosažením. První na řadě jsou data o tom, co reálně ovlivňuje naše zdraví a jaký dopad mohou mít potenciálně konkrétní opatření. A to je důvodem spuštění portálu Data o zdraví. 

„Vize je jasná – poskytnout spolehlivé a srozumitelné informace, které umožní každému z nás lépe pochopit a ovlivnit faktory, jež určují délku našeho života ve zdraví. Web Data o zdraví představuje první krok k transparentnosti a otevřenosti v oblasti zdraví, který byl dlouho přehlížen,“ říká Kateřina Hellebrandová, ředitelka think-tanku Ministr zdraví. 

Za finanční podporu je nutné poděkovat Nadaci ČEZ. Za inspiraci, podporu a předávání know-how zaslouží dík Fakta o klimatu. V neposlední řadě patří ocenění Karlu Bernovi, který celý web naprogramoval sám bez nároku na honorář. 

Rádi bychom také poděkovali všem, kteří se podíleli a podílejí na tvorbě samotného obsahu. Datovým analytikům Vítu Illichmannu, René S. Gonzalezovi, Kristýně Duškové, odbornici na veřejné zdraví Anně Bartoškové, vizualizátorkám dat Lindě Klimešové a Elišce Valterové, editorce textů Zuzaně Ježkové a grafikovi Martinu Stehlíkovi. 

Za videoklip ke kampani děkujeme Jakubu Ondráčkovi a jeho týmu. Věříme, že www.dataozdravi.cz české zdravotnictví.

Foto: Aleš Vopat, Ministr zdraví