Člověk potřebuje být v první řadě zdravý. A to i v důchodu.

11. května 2023 – Věk odchodu do důchodu je stanoven na úrovni státu a platí pro všechny občany, ať už jsou zdraví nebo ne. Ministr zdraví sleduje cíl prodloužení života v Česku ve zdraví, ze kterého v první řadě budou profitovat občané a občanky, kteří s příchodem stáří zdraví ztrácí. V důsledku toho zbytečně velkou část stáří tráví s nemocí. Tedy návštěvami ordinací, vyšetřeních, užíváním léků. Ty mohou doprovázet bolesti a snížení kvality života a to jak z podhledu fyzického, tak především psychického. 

Pro každého člověka totiž platí, že čím zdravější bude ve stáří, tím více možností pro aktivní život má. Zdravější a aktivnější lidé mají lepší šanci věnovat svůj čas rodině, zájmům, cestování nebo pokračovat v práci, pokud si to přejí. Zdravější lidé budou mít více energie a zájmu i o dobrovolnictví nebo aktivní účast na dění ve své komunitě, což se přímo promítá do kvality života. 

Důležité je si uvědomit, že věk odchodu do důchodu je jen jedna z mnoha proměnných, které ovlivňují, jak dlouho budeme pracovat. Osobní preference, zdravotní stav, finanční situace a další faktory hrají roli při rozhodování o tom, kdy s prací skončíme.

Proto musí být  prodloužení věku odchodu do důchodu doprovázeno opatřeními, které podporují zdraví, vzdělání a zaměstnatelnost lidí v průběhu celého jejich života. To zahrnuje investice do zdravotnictví, vzdělávání, rekvalifikace a podporu pro starší pracovníky, aby měli možnost pracovat i v pokročilejším věku, pokud si to přejí.