Ministr zdraví: Tomáš Šebek, chirurg.

Giving Tuesday: Slevu 50 % na black friday? Ne, děkuji, raději zdraví!

24. listopadu 2023 – Ministr zdraví se připojuje k dárcovské výzvě Giving Tuesday, která připadá na 28. 11. 2023. Podpořit jej ale můžete už dnes. Jak? Proč? A komu tím prospějete? „V Česku se musíme naučit vnímat zdraví jako hodnotu. Kapitál, o který když budeme pečovat, povedeme spokojenější život. A nejen to,“ říká Kateřina Hellebrandová, ředitelka think-tanku Ministr zdraví.

Data o zdraví: Cesta k lepšímu pochopení a správě našeho zdraví

Praha, 1. listopadu 2023 – Think-tank Ministr zdraví uvedl nový portál Data o zdraví – web který se stane živým místem přinášející analýzy v oblasti veřejného zdraví i péče o zdraví jednotlivce. Přispívá tak k vytvoření efektivního systému podporujícího zdraví občanů a pacientů v Česku. Akce se zúčastnilo přes 80 odborníků, politiků a expertů na české zdravotnictví.

Data o zdraví: Zdravotní péče naše zdraví ovlivňuje pouhou desetinou. Představujeme dalších 90 %.

Praha, 30. října 2023 – Jak prodloužit délku života ve zdraví v Česku o pět let? Dostupná a expertní data jsou nutným předpokladem pro efektivní správu systému zdravotnictví, stejně jako pro zodpovědné rozhodování o svém vlastním zdraví. Témata jsou zpracována podle determinant zdraví a míry jejich dopadu. Vedle systému samotného mezi ně patří naše návyky a chování, socioekonomické podmínky, genetika a životní prostředí.

Proč investujeme do léčení nemocí místo do prevence?

Proč investujeme do léčení nemocí místo do prevence?

Praha, 26. října – Pouhá 4 % z celku jsou určena na programy prevence a podporu zdravého individuálního chování. Zatímco na samotnou zdravotní péči zamíří téměř polovina výdajů. Dalších 43 % se utratí na sociální faktory. Podle studie McKinsey z roku 2020 má každá koruna investovaná do zlepšení systému zdravotnictví ekonomický přínos 1,7 Kč.

Daňový balíček opomíjí otázku délky života ve zdraví v ČR

Praha, 13. října 2023 – Úsporná opatření, která dnes poslanecká sněmovna ve 3. čtení prosadila, jsou nezbytná. Avšak rychlost, s jakou je třeba je přijímat, nemůže být v neprospěch zdraví občanů a občanek Česka. „Největším zklamáním je nevyužitý potenciál tichých vín. A to navzdory jednoznačným datům, která dokládají, že alkohol se podílí alarmujícím způsobem na zkracování života a zhoršování zdraví jednotlivců i celé populace“, říká Helena Horská, členka think-tanku Ministr zdraví

Česká populace čelí zdravotním hrozbám. S týmem prezidenta hledáme lék.

28. června 2023 – Prezident republiky by měl svým zodpovědným přístupem k osobnímu zdraví motivovat zbytek společnosti. Takový je závěr schůzky člena našeho kabinetu Tomáše Šebka se šéfem poradců prezidenta Tomášem Richterem. Týmu pana prezidenta jsme zároveň předali one pager s hlavními riziky, kterým bude česká společnost v následujících letech v oblasti veřejného zdraví čelit.

Chceme být součástí pozitivní změny. Představili jsme naši vizi ministru zdravotnictví.

Praha, 22. června 2023 – Ministr zdraví chce být pozitivní součástí změny českého zdravotnictví. Takovou vizi dnes představili členové našeho kabinetu na schůzce s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Během jednání došlo na diskuzi o tématech, kterým se chce naše organizace dlouhodobě věnovat, zároveň jsme však panu ministrovi nastínili aktivity, na kterých Ministr zdraví aktuálně již pracuje.

Data patří nám všem, říká Ministr Zdraví k rozhodnutí Ústavního soudu o přístupnosti dat ve zdravotnictví

Praha, 25. ledna 2023 – Komu v Česku patří zdravotnická data? Kdo o ně může požádat a za jakým účelem? Ústavní soud svým rozhodnutím nezrušil napadenou právní úpravu. Nicméně ve svém zdůvodnění shledal dosavadní, široce odmítavý přístup ÚZIS jako neospravedlnitelný a dal mu návod na nápravu. Pokud žadatelům informace odepře, svá rozhodnutí bude muset srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit.

Kvalitní práce s daty umožní efektivní alokaci zdrojů i zlepšení kvality péče ku prospěchu pacienta i lékaře

10. ledna 2023 – „Vzhledem k současnému stavu otevřenosti zdravotnických dat v ČR i vzhledem k blížícímu se nařízení Evropské komise (EHDS) o evropském zdravotnickém datovém prostoru a otevřenosti dat jsem přesvědčen, že už jsme za hranicí, ze které se nedá vrátit zpět do datového temna roku 2018,” říká Marian Rybář, z Kanceláře zdravotního pojištění.

Zdravotnická data by měla patřit pacientům. Kromě řady výhod tím může dojít ke zvýšení kvality zdravotnické péče

Praha, 15. září 2022 – Pacienti by měli získat kontrolu nad svými zdravotními daty, a to zdarma a v jednoduché podobě, shodli se dnes experti z oblasti zdravotnictví a legislativy u kulatého stolu s názvem Data patří pacientům. Diskuze se zúčastnili ekonomka Helena Horská, náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, advokátka Barbora Dubanská, místopředseda pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotní péče MZ ČR Marian Rybář a ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá.